IV. microvascular workshop 2019, Banská Bystrica

Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa . Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh operačného výkonu.

Termín: 9.-13.12.2019, 10 mikroskopov (10 miest)
Miesto konania: FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

LETÁK

PROGRAM

Výzva k členstvu

Važení dentoalveolárni a maxilofaciálni chirurgovia, adepti stomatochirurgie a sympatizanti s naším odborom.

Napriek veľkému záujmu odbornej verejnosti o certifikačné a špecializačné štúdium nás v Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS ubúda. K dnešnému dňu máme 60 členov. Apelujeme na Vašu stavovskú česť, STANTE SA ČLENMI SSOMFCH.

Na tomto odkaze nájdete podrobné informácie ako sa stať členom.

Ďakujeme

Výbor SSOMFCH SLS