Komplexná rekonštrukčná mikrochirurgia: tipy, trik a videá

V polovičke novembra sa v New Yorku uskutoční Kurz komplexnej rekonštrukčnej mikrochirurgie.

Dátum: 17. – 18.11.2017 

Popis kurzu: 
Cieľom tohto kurzu je priniesť prvýkrát odborníkov s veľkými skúsenosťami vo všetkých oblastiach rekonštrukčnej chirurgie. Cieľom je aktualizovať a rozširovať vedomostnú základňu praxe rekonštrukčných chirurgov, ako aj celého perioperačného tímu. Budeme sa zaoberať bežnými rekonštrukčnými problémami v každej oblasti tela vrátane horných končatín, dolných končatín, hrudnej steny, brucha, perinea, hlavy a krku, prsníka a lymfatického systému. Cieľom je aj prezentácia nových oblastí v rekonštrukčnej chirurgii. Budeme mať zasadnutia venované rekonštrukčnému manažmentu, stratégiám a technikám vrátane lymfatickej chirurgie, transgenderu, rekonštrukcii brušnej steny, technikám perforátorovej chlopne a super-mikrochirurgii.

Pre bližšie info, prosím, klinúť sem.

II. Mikrovaskulárny workshop – Bratislava 2017

5 dňový praktický kurz základov mikrovaskulárnej chirurgie

organizovaný v spolupráci:
Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (n.o.) a
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – garant prof. Peter Stanko

Rekonštrukčné operačné výkony v oblasti hlavy a krku sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou. Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy a krku. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre klinickú prax.

Školitelia:
MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel (maxilofaciálny chirurg)
MUDr. Rastislav Slávik (maxilofaciálny chirurg)

Termín: 23.-27.10.2017, 10 mikroskopov (10 miest) miesto konania: Šancová 110, 831 04 Bratislava – budova Železničnej nemocnice s poliklinikou (prednášková miestnosť prízemie vľavo)

Cena: 550 eur

Kontakt: stebel.adam@gmail.com , tel. +421 918 646 286, Adam Stebel

Profesor Rudi Fries – In memoriam

Vážený kolegovia,

v príbuznej dobe je ďalšou smutnou povinnosťou informovať Vás, že profesor Rudi Fries zomrel 11. septembra 2017.
Profesor Fries bol jedným z najdôležitejších osobností vo vývoji špecializácie a tiež zohral významnú úlohu v prvých krokoch EACMFS.
V roku 1967 bol zakladajúcim členom Rakúskej spoločnosti orálnej a maxilofaciálnej chirurgie (ÖGMKG).
Od roku 1990 do roku 1992 bol prezidentom EACMFS a od roku 1995 do roku 1997 prezidentom ICOMS.

Česť jeho pamiatke

 

Prof. Hugo L. Obwegeser – in memoriam

Vážený kolegovia,

výkonný výbor EACMFS má smútočnú povinnosť informovať členov a kolegov, že zakladateľ EACMFS, profesor Hugo Obwegeser, zomrel 2. septembra.

Stratili sme ikonu kranio-maxillo-faciálnej chirurgie. Osobnosť menom Hugo Obwegeser je neoddeliteľne prepojená s našou profesiou.

Je našou povinnosťou pokračovať v jeho dedičstve.

Česť jeho pamiatke


Pozvánka do Poľska


Srdečne Vás pozývame na 14. trilaterálne česko-slovensko-poľské sympózium orálnej a maxilofaciálnej chirurgie, ktoré sa uskutoční 24. – 26. mája 2018 v Poznani.

Bližšie info na webe  www.termedia.pl

Informácie o organizačných záležitostiach budú na webových stránkach priebežne aktualizované.