IV. microvascular workshop 2019, Banská Bystrica

Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa . Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh operačného výkonu.

Termín: 9.-13.12.2019, 10 mikroskopov (10 miest)
Miesto konania: FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

LETÁK

PROGRAM

Výzva k členstvu

Važení dentoalveolárni a maxilofaciálni chirurgovia, adepti stomatochirurgie a sympatizanti s naším odborom.

Napriek veľkému záujmu odbornej verejnosti o certifikačné a špecializačné štúdium nás v Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie SLS ubúda. K dnešnému dňu máme 60 členov. Apelujeme na Vašu stavovskú česť, STANTE SA ČLENMI SSOMFCH.

Na tomto odkaze nájdete podrobné informácie ako sa stať členom.

Ďakujeme

Výbor SSOMFCH SLS

Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

PROGRAM

POZVÁNKA

ČAS A MIESTO KONANIA:  5. apríla 2019 o  9.00 hodine, Veľká poslucháreň UNM 

Kontakt: Sekretariát kliniky ‒ Monika Lettrichová, Bc. Zuzana Kuchťáková

Tel.: 043 4131 895, 043 4203 517, e-mail: stomatologia@unm.sk