Manual of TMJ Surgery; The Prague Approach

Manual of TMJ Surgery; The Prague Approach

Autor: Vladimir Machoň

Spoluautori: Jitka Levorová, Dušan Hirjak, René Foltán.

Vydal: Business Media Praha, Praha 2017

Počet strán: 111

Počet fotografií: 376

Cena: 990 Kč

Kniha sa venuje chirurgickej liečbe onemocnení TMK. Je rozdelená do dvoch častí, pričom prvá časť knihy sa skladá z anatomických poznámok nutných k pochopeniu chirurgie TMK, a ďalej je prezentovaný terapeutický protokol autorov pre jednotlivé typy ochorenia (Wilkes I-V) . V druhej časti knihy sú postupne prezentované liečebné postupy s ich hodnotením podľa skúsenosti autorov:

– miniinvazívna terapia (opich, intraartikulárna aplikácia – vrátane PRP, artrocentéza)

– artroskopia (základy artroskopickej diagnostiky, artroskopická laváž, artroskopická chirurgia)

–prístupy pre chirurgiu TMK (preaurikulárny/endaurálny, retroaurikulárny, submandibuláry, Risdon- Strasbourghov a intraorálny prístup)

– otvorená chirurgia kĺbu (liečba diskopatií, degenerativnych zmien, hypermobility, ankylóz, kondylárnej hyperplázie)

– chirurgické možnosti u extrakapsulárnych ochorení (opich trigger points, koronoidektómia)

– rekonštrukčná chirurgia (autológne náhrady kĺbu, totálne kĺbne náhrady)

Všetky postupy sú prezentované v jednotlivých krokoch na fotografiách. Na konci každej kapitoly sú uvedené dokumentované komplikácie jednotlivých postupov.

Knihu je možné objednať mailom: TMJBOOK@gmail.com

 

XXI. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

opäť tu máme pozvanie na tradičné sympózium XXI. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. a 9. februára 2018 vo veľkej posluchárni Teoretických ústavov LF UP v Olomouci. Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v hoteli Flora.

Prihlášky k aktívnej účasti, prosím, posielajte najneskôr do 20. 12. 2017.

Podrobnejšie informácie v prílohe tu.